Членове | Сдружение / НПО


БЕРР

Варна 9000, ул. Охрид 2
Телефон +359 877 303 077

Антон Симеонов
Председател на УС
berr.varna@gmail.com

https://berr.bg

Български Бизнес Форуми

Варна 9000, бул. Хр. Ботев 3
Телефон +359 888 255 987

Инж. Димитър Иванов
Председател на УС
vasilev@bbforums.bg

https://bbforums.bg

РАПИВ

Варна 9000, ул. "Проф. А. Златаров" 6
Телефон +359 882 809 178

доц. д-р Ралица Жекова
Управител
zhekova@rapiv.org

https://www.rapiv.org

Съюз на Математиците в България - Варна

Варна 9000, бул. Андрей Сахаров 15
Телефон +359 888 614 626

Павлин Петков
Председател
p.petkov.varna@gmail.com

https://math.bas.bg

Фондация Смарт Варна

Варна 9000, ул. Русе 15
Телефон +359 885 569 693

Николай Петканов
Член на УС
office@smartvarna.org

https://smartvarna.org


Етикети