Членове


Българска секция на ИИЕЕ

Варна 9000, ул. "Студентска" 1

Проф. д-р инж. Валентина Маркова
Председател
valliq@abv.bg

https://www.ieee.org/