Членове


Фондация "Източен Акселератор”

Варна 9000, ул. "Селиоулу" № 48

Галин Димитров
Председател
info@eastaccelerator.com

https://eastaccelerator.com