Членове


Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Шумен 9700, ул. "Университетска" 115

Проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова
Ректор
rector@shu.bg

https://www.shu.bg/