Членове


Варненски Свободен Университет

Варна 9000, ул. Янко Славчев 84

ас. Антонина Иванова
Ръководител катедра "Компютърни науки"
antonina.ivanova@vfu.bg

https://vfu.bg