Членове


Медицински Университет - Варна

Варна 9000, ул. Марин Дринов 55

Проф. Антония Димова - Йорданова
Декан Факултет „Обществено здравеопазване“
uni@mu-varna.bg

https://www.mu-varna.bg