Членове


Ди Екс Си България

Варна 9000, Варна Тауърс

Юлиян Калоянов
Управител на офис Варна
ykaloyanov@dxc.com

http://dxc.com