За университети и училища

ICT Клъстер - Варна активно подкрепя сътрудничеството с университетите и училищата в региона. Ние насърчаваме образователните институции да се включат във вълнуващи и практически инициативи в областта на информационните технологии и иновациите.

Ние предоставяме възможности за партньорство, обмен на знания и ресурси между ИКТ Клъстер - Варна и образователните институции. Съвместно с тях работим върху различни проекти, насочени към развитието на образованието в областта на ИТ и подготовката на бъдещата работна сила.

Нашата цел е да осигурим студентите и учениците с необходимите знания, умения и опит, които да ги подготвят за успешна кариера в сферата на информационните технологии. Вярваме в сътрудничеството между ИКТ индустрията и образователните институции като катализатор за иновации и прогрес в региона.