За региона

ICT Клъстер - Варна е ангажиран с развитието и напредъка на целия регион. Ние насърчаваме сътрудничеството с местните органи, общности и организации, създавайки взаимно ползотворни проекти и инициативи.

Ние работим в тясно сътрудничество с местните структури и гражданите, за да създадем благоприятна и устойчива среда за развитие на ИТ и иновациите. Подкрепяме образованието, предприемачеството и привличането на инвестиции, като насърчаваме създаването на работни места и подобряването на живота в региона.

Нашата цел е да изградим силна и динамична ИТ общност, която ще допринесе за привличането на таланти, иновации и инвестиции в региона. Вярваме в потенциала на региона и стремим се да го превърнем в привлекателно място за живот, работа и развитие в сферата на информационните технологии.