За бизнеси и стартъпи

ICT Клъстер - Варна е активен партньор на бизнеса и стартъп общността в региона. Ние подкрепяме предприемаческите инициативи и създаваме благоприятна среда за развитие и иновации.

Ние предлагаме възможности за сътрудничество, менторство и подкрепа за бизнесите и стартъпите. Организираме събития, конференции и работилници, където предприемачите и стартъпите могат да се свържат с експерти, инвеститори и мрежа от професионалисти в индустрията.

Нашата цел е да насърчим предприемаческия дух, да предоставим необходимата информация и ресурси за успешното развитие на бизнесите и стартъпите. Вярваме в силата на иновациите и възможностите, които бизнесът и стартъпите могат да донесат за развитието на региона и създаването на нови работни места.