Технологичен предприемач 2024

Програма 1 > 3 (едно към три)

Материали за сваляне:

Workshop 1: 07.03.2024 Технологичен предприемач.pdf
Workshop 2: 21.03.2024 Предприемачески умения.pdf
Workshop 3: 18.04.2024 Работа с модерни технологии.pdf
Workshop 4: (четвърта седмица на април)


Разпределение по екипи и ментори

Списък


Ученически практики /цели и срокове/

краен срок:
10 мар 2024 | Избор на тема
17 мар 2024 | Формиране на екип и разпределение на задачи
01 апр 2024 | Проучване и анализ на съществуващи продукти
07 апр 2024 | Разработка на продукт
19 май 2024 | Тестове и обратна връзка
30 май 2024 | Подготовка на презентация


Разработка на дипломни работи /цели и срокове/

краен срок:
17 мар 2024 | Избор на тема и уточняване на изискванията
01 апр 2024 | Проучване и анализ на съществуващи продукти
07 апр 2024 | Разработка на продукт
14 апр 2024 | Описание и документация
21 апр 2024 | Подготовка на презентация