Общо събрание на ИКТ Клъстер - Варна
Сподели:

Общо събрание на ИКТ Клъстер - Варна

Среща на ИКТ Клъстър - ВарнаЗа ученициЗа студенти | Септември 2, 2022

Домакин на мероприятието беше Технически университет - Варна. На събранието присъстваха 28 представители на общо 13 компании, 3 университета, 5 гимназии и 2 други асоциирани организации.

Срещата започна с обичайното официално откриване и избор на председател и протоколист на ОС, последвано от кратко представяне на нови за състава на Клъстера гости – потенциални членове и съмишленици.

Общият брой членове на Сдружението, към днешна дата наброява 40, от които 25 Пълноправни и 15 Асоциирани, в чиито състав 23 компании, 6 университета, 6 НПО/Сдружения и 5 гимназии.

Представени бяха и следните инициативи:

  • „Сподели и вдъхнови“ – Димитър Димитров , Ардес ИТ
  • STEM събитие, в процес на организация – Силвия Дечева, Център за творческо обучение (при готовност ще получите по-подробна информация и официална покана)
  • Концепция за ICT Collaboration Space – проф. Валентина Маркова и проф. Тодор Ганчев, Технически Университет - Варна

Председателят на УС на Клъстера представи Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Сдружението за 2021 г. (приложени), които следва да бъдат публикувани в Търговски регистър.

Представен и приветстван бе и новия Изпълнителен директор на ИКТ Клъстер – Варна, Никола Ненов, чиято работа по продукти на Клъстера вече е в ход. Успех на Никола!

Бяха изложени индивидуални отчети на работните групи в рамките на Клъстера. Обсъдиха се основни теми и документи като:

РГ „Бранд на ИКТ Клъстер Варна"

  • Landing page на новия уебсайт на Клъстера
  • Корпоративни видеовизитки на фирмите-членове за ICT TV – График за заснемане График за видеозаснемане - Google Таблици
  • Press Release концепция за публикуване в печатни медии и социални платформи на информация за дейността на Сдружението и в частност на членовете
  • ICT corner update – ИУ – Варна и ТУ - Варна

РГ „Образование“

  • Резултати от стажове в гимназии и обратна връзка – коментирани бяха и нови варианти на колаборация по отношение на производствените практики
  • Сформиране и функциониране на работни подгрупи „Стажове“, „Бизнесът преподава“, „Теми и реални проекти“

РГ „Бизнес екосистема и колаборации"

Анкета за разпределение по подработни групи – Подработни групи_ИКТ Клъстер – Варна (приложен файл)
ИКТ Клъстер – Варна – БАСКОМ Ритрийт– подготовка на съвместно събитие - 7-9-ти Октомври

Председателят на УС към ИКТ Клъстер – Варна обобщи стратегическите теми, върху които е фокусиран Клъстерът в настоящото тримесечие и отбеляза напредъка по приоритетните оси на работа.

Срещата завърши с традиционния коктейл и колабориране в неформална обстановка.