ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ “УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ” 17.06.2023 г. в Първа езикова гимназия - Варна
Сподели:

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ “УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ” 17.06.2023 г. в Първа езикова гимназия - Варна

СъбитияПреподаватели | Юни 16, 2023

Конференцията има две основни цели:

да събере заедно педагогически специалисти, образователни експерти, представители на бизнеса, професионалисти в различни области и всички други, които се интересуват от качеството на образованието и искат да помогнат на зрелостници и абсолвенти да развият своя потенциал и по-лесно да направят следващата крачка в своята професионална кариера, подготвени и мотивирани за успешна реализация;

да даде трибуна на всички, които имат събран опит и добри практики, да ги споделят в по-широк кръг от заинтересовани.

За участие в конференцията се изисква задължителна онлайн регистрация на адрес: https://bit.ly/44hoXwp. Желаещите да представят свои идеи и добри практики, трябва да посочат заглавие, кратко резюме и да прикачат презентация. Продължителността на докладите е ограничена на 10-12 минути.

Конференцията ще се проведе на 17.06.2023 г. от 8:30 ч. в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Срок за регистрация като слушател: 15.06.2023 г. (или до изчерпване на местата в залата).

Срок за регистрация на презентации: 08.06.2023 г.

Подадените презентации ще бъдат разгледани от комисия. Програмата с одобрените доклади ще бъде изпратена до всички регистрирани и публикувана след 12.06.2023 г.

Най-добрите доклади ще бъдат наградени!

По време на конференцията ще се проведе конкурс за добра практика за използване на изкуствен интелект в педагогическата професия. Помислете си за казус от Вашата работа, в който сте използвали успешно изкуствен интелект!

Най-добрите три споделени практики ще бъдат наградени!

Наградите ще бъдат:

Ваучери за покупка и книга "Пътешествие за лидери" от Владимир Борачев от "АРДЕС Информационни технологии".

Възможност за публикация в специализираното издание на Технически университет - Варна "Клъстери и иновации в образованието".

Абонамент за ClassBuddy.

Абонамент за SmarTest.

Свитък от изследвания "Наука за ученето" на "Заедно в час".

Плакат от "Заедно в час".

... и много много други!

За всички слушатели "АРДЕС Информационни технологии" са приготвили книгата "Седемте навика на високоефективните хора" от Стивън Кови; ClassBuddy и SmarTest - абонамент; "Заедно в час" - свитък от изследвания "Наука за ученето".

undefined