Web::EventController

EVENTS

Project "Open Data for a Smart City"

October 22, 2017


Проект на ИКТ Клъстер - Варна
"Отворени данни за умни градове"

с партньор ВСУ "Черноризец Храбър" 
(Катедра "Информатика и икономика")
В рамките на проекта са реализирани:
- Отворена база данни с информация за недвижимите културни ценности;
- Създадена е интерактивна карта на описаните обекти;
- Реализиран е семинар за отворени данни;
- Проведено е състезание по извличане на данни - QUERYADA;
- Създадено предложение за ревитализация на градски фасади и градински пространства.


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на община Варна - програма "Варна - Европейска младежка столица 2017". 

Business catalog ICT Cluster - Varna

December 3, 2017

We are representing you the first edition of the Business catalog ICT Cluster - Varna

 image 1 of 1
« 1 2

3