Web::BoardController

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Емил Цанков

Председател на Управителния съвет

Компания - Шопметрикс Европа ООД
Позиция - Управител
E-mail - etsankov@shopmetrics.com
Уеб сайт - www.shopmetrics.com
Адрес - ул. "Александър Дякович" 45 В
Телефон +359 899 460 821

Радостин Петров

Член на управителния съвет

Kомпания - ЗАРИБА  EООД
Позиция - Управител
E-mail - r.petrov@zariba.com
Уеб сайт - www.zariba.com
Адрес - ул. "Хан Омуртаг" 22, гр. Варна
Телефон +359 52 603 468

Тодор Добрев

Член на управителния съвет

Компания - ТЕМПУС 2000 ООД
Позиция - Управител
E-mail - tdobrev@tempus2000.com
Уеб сайт - www.tempus2000.com
Адрес - Варна 9000,  ул. "Еделвайс" 24
Телефон +359 52 660 990