Web::BoardController

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Дилян Попов

Председател на Управителния съвет

Основател на ИТ компании в облачна инфраструктура, облачна интеграция и миграция, телеком, интернет маркетинг, BPO и консултантски сектори.

Финансов експерт с богат опит във всички аспекти на финансовото управление. Пряк опит с Cloud, VoIP, SIP, недвижими имоти, деривати, финансови консултации и алтернативни форми на финансиране.

Специалности: облак, телеком, интернет маркетинг, алтернативно финансиране, нови финансови структури
Вижте още в профила в LinkedIn

Ивелин Иванов

Член на управителния съвет

Ивелин е създател и управляващ на компании в ИТ индустрията с 12+ години специализиран опит, обхващащ множество аспекти в планирането, развитието и управлението. Започвайки от предприемаческо ниво, г-н Иванов основа две успешни ИТ фирми и едно споделено работно място, които обслужват редица фирми и клиенти. В допълнение той заемаше длъжност на член на надзорния съвет (GoFreight.com.au), което включваше надзор върху всички продажби, маркетинг, операции и администрация.
Сфери на дейност: SaaS, CRM, CSM, CMS, ERP & OTA свързаност, IoT, Индивидуална разработка на софтуерни продукти, Облачно разработване на приложения и много други ИТ решения
Разполага с експертен опит в областта на управлението с глобална визия за развитие, управление на приходите от ИТ, стратегия за разпространение на онлайн канали, разработване на приложения по поръчка, разработване на продукти / услуги, eCRM, корпоративна стратегия, социални медии, мобилно развитие и маркетинг, хостинг, ИТ услуги и аутсорсинг
Компаниите, с които г-н Иванов е работил, включват, но не се ограничават до: TomTom, REWE, Telstra, BluLynx, La Place, DentRefer и други.
Вижте още в профила в LinkedIn

Тодор Добрев

Член на управителния съвет

Включих се сред основателите на ИКТ Клъстер – Варна защото:
- Цифровите технологиите стават част от все повече процеси. Необходимо е да помогнем на учащите и традиционите индустрии да бъдат в „крак с времето“, като позват иновативни технологии. Конкуретното предимство базирано на технологии е от най-важните за съвремения човек.

Професионален път и умения:
- Магистър по Информатика от 1997
- Съосновател на редица компании работещи в сферата на Информационните технологии, Визуализация, Рекламна дейност, Забавление, Производство на технологични решения
- Управляващ съдружник в ТЕМПУС 2000 ООД (технологична компания с фокус управление на печата, адитивни технологии и информационна сигурност)
- Ръководител проекти по внедряване на управляеми цифрови печатни решения от най-висок клас – 69 проекта
- Ръководител проекти по внедряване на системи за визуализация – 15 проекта
- Ръководител проект по внедряване на 3D решения (печатни и сканиращи) – 11 проекта
- Ръководител екип по разработка на системи за масово обслужване – патентована система за мониторинг, контрол и управление
- Консултант и част от екип по внедряване на системи по информационна сигурност – 17 проекта

Вижте още в профила в LinkedIn