Web::EventController

СЪБИТИЯ

Проект "Отворени данни за умни градове"

Октомври 22, 2017

Проект на ИКТ Клъстер - Варна
"Отворени данни за умни градове"

с партньор ВСУ "Черноризец Храбър" 
(Катедра "Информатика и икономика")
В рамките на проекта са реализирани:
- Отворена база данни с информация за недвижимите културни ценности;
- Създадена е интерактивна карта на описаните обекти;
- Реализиран е семинар за отворени данни;
- Проведено е състезание по извличане на данни - QUERYADA;
- Създадено предложение за ревитализация на градски фасади и градински пространства.


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на община Варна - програма "Варна - Европейска младежка столица 2017". 

Бизнес каталог на ICT Cluster - Varna

Декември 3, 2017

Първо издание на бизнес каталога на ИКТ Клъстер - Варна

 снимка 1 от 1
« 1 2

3