Web::EventController

СЪБИТИЯ

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 27.07.2017 г.

Юли 19, 2017

ИКТ Клъстер – Варна

ОБЩО СЪБРАНИЕ
27.07.2017 г. от 15 ч, х-л Одесос

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет на УС на ИКТ Клъстер – Варна за 2016 г
 2. Приемане на бюджета за 2017 г
 3. Текущи:

   
 • Проект „Отворени данни за умни градове“
  (проект на ИКТ Клъстер – Варна, одобрен за финансиране по Варна младежка столица 2017)
 • Каталог на ИКТ Клъстер – Варна 2017
 • Информация за нови инициативи в региона и страната
 • „Професия програмист“ – национален тригодишен проект на МОН и БАСКОМ за ученици
 • Възможности за фирми от бизнес форуми на мрежата ELANA
  (Галина Момчева, Дилян Попов, Галин Желязков)
 • Представяне на дейността на раб. група  в състав: Галина Момчева, Ралица Жекова, Дилян Попов, Галин Желязков
 • Бизнес конференция на ИКТ Клъстер – Варна (април 2017)


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯ

Проект за решене по т.1.
Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за 2016 г

Проект за решене по т.2.
Общото събрание приема Бюджета на Сдружението за 2017 г

Проведена среща за "Развитие на IT индустрията"

Август 31, 2017

През февруари 2017 г., повече от 25 експерти от различни бизнес сфери имаха среща с представители на община Варна и ИКТ клъстер - Варна. Основни аспекти на провелата се среща бяха ИТ индустрията и възможностите за развитие и подобряване на бизнес средата в града и региона.

 

 снимка 1 от 1

ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА УМНИ ГРАДОВЕ

Септември 17, 2017

ПРОЕКТ ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА УМНИ ГРАДОВЕ
СЕМИНАРНИ ОТКРИТИ ДАННИ
19.09.2017 хотел "Черно Море", Варна


На 19 септември ще се проведе семинар на тема "ОТВОРЕНИ ДАННИ", организиран от ИКТ Клъстер - Варна и ВСУ "Черноризец Храбър".

Основната цел на проекта е да се повиши културата по отношение на използването на отворени данни, което ще допринесе за активното поведение в градската среда сред:
- служители в общините и кметствата в града и региона;
- работещите и обучаващите се в града и региона;

За да се даде възможност на всички желаещи да присъстват, семинарът ще се проведе в две части - сутрешна от 9:30 до 12:45 часа и следобедна от 13:30 до 17:00 часа.

!!! Участието за всички е безплатно, но трябва да имате предварително запазени места в залата. Безплатна резервация можете да направите ТУК

 

« 1

2

3 »