Web::CrewController

ЧЛЕНОВЕ НА КЛЪСТЪРА

Тодор Добрев

Член на Управителния съвет

Компания - ТЕМПУС 2000 ООД
Позиция - Управител
e-mail - tdobrev@tempus2000.com
уеб сайт - www.tempus2000.com
адрес - Варна 9000,  ул. Еделвайс 24
телефон +359 52 660 990
факс +359 52 660 984

Ивелин Иванов

Член

Компания - "Уолоу Интернешънъл" ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - ivelin.ivanov@wollow-soft.com
уеб сайт - https://wollow-soft.com
адрес: Варна, бул. ген. Колев 54, офис 19
телефон: +359893621112 

Емил Цанков

Председател на Управителния съвет

Компания - Шопметрикс Европа ООД
Позиция - Управител
e-mail - etsankov@shopmetrics.com
уеб сайт - www.shopmetrics.com
адрес - ул Александър Дякович 45 В
телефон  +359899460821 

Дилян Попов

Член

Компания - ALTSCALE България ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - Dilian.Popov@AltScale.com
уеб сайт - www.AltScale.com
адрес - Варна 9000, бул. Мария Луиза 37
телефон - +359 700 33 910
факс +359 888 205 700 

доц. д-р Ралица Жекова

Асоцииран член

Kомпания - РАПИВ
Позиция - Управител
Емейл - zhekova@rapiv.org
Уеб страница - https://www.rapiv.org/
Адрес - ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, Варна
Тел: +359882809178

Радостин Петров

Член на Управителния съвет

Kомпания - ЗАРИБА  EООД
Позиция - Управител
Емейл - r.petrov@zariba.com
Уеб страница - www.zariba.com
Адрес - ул."Хан Омуртаг" 22, гр. Варна, България
Тел +359 52 603 468 

Александър Минчев

Член

Компания - „Абиликс Софт“ ООД
Позиция - Управител
e-mail - alexander.minchev@abilixsoft.eu
уеб сайт - www.abscloud.eu
адрес - ул."Студентска" 1А, Варна 9000
телефон: +359887885521 

доц. д-р Галина Момчева

Асоцииран член

Компания: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 
Позиция: Ръководител на катедра “Информатика”
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg 
уеб сайт: https://www.vfu.bg
адрес: Варна, к.к. Чайка, ул "Янко Славчев" 84 
телефон: +35952355106

Елица Несторова

Член

Компания: Адастра България ЕООД
Позиция: Р-л учебна дейност
e-mail: elitsa.nestorova@adastragrp.com
уеб сайт: https://adastrabg.com
адрес: Ул. Генерал Колев 113, 9002, Варна
телефон: +359876691076

Антон Андонов

Член

Компания - Квантерал ООД
Позиция - Управител
e-mail - andonov@quanterall.com
уеб сайт - https://quanterall.com/
адрес: ул. „Русе“ 15, 9000 Варна Център
телефон: +359887307616

Димитър Димитров

Член

Компания - „Ардес ИТ“ ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - manager@ardes.bg
уеб сайт - www.ardes.bg
адрес - бул. "Сливница" 118, Варна 9000
телефон: +359889880808

Георги Иванов

Член

Компания - „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД
Позиция - ИТ експерт
e-mail - info@creativedesign.bg
уеб сайт - www.tcv.bg
адрес - ул. "Иван Драсов" 8, Варна 9000
телефон: +359888630055

Веселин Демиров

Член

Компания - „Брандмейкър.БГ“ ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - v.demirov@zariba.com
уеб сайт - www.brandmaker.com
адрес - ул. "Дебър" 58, ет.7, Варна 9000
телефон: +359899108191

Милен Христов

Член

Компания - „Сървис О Ес“ АД
Позиция - Управител
e-mail - milen@serviceos.com
уеб сайт - www.serviceos.com
адрес - бул. "Сливница" 201, Варна 9000
телефон: +359888252511

Проф. Евгени Станимиров

Член

Компания - Икономически Университет - Варна
Позиция - Ректор
e-mail - stanimirov@ue-varna.bg
уеб сайт - www.ue-varna.bg
адрес - бул. "Княз Борис I" 77, Варна 9002
телефон: 

Проф. Венцислав Вълчев

Член

Компания - Технически Университет – Варна
Позиция - Ректор
e-mail - venci.valchev@tu-varna.bg
уеб сайт - www.tu-varna.bg
адрес - ул. "Студентска" 1, Варна 9000
телефон:  +359 52 383 557

Павлин Петков

Асоцииран член

Kомпания - МГ „Д-р Петър Берон“
Позиция - Директор
емейл - pavlin.petkov@mgberon.com
Уеб страница - www.mgberon.com
адрес - КК Чайка, 9007 Варна
телефон: +35952302106

Вяра Дукова

Асоцииран член

Kомпания - ПГ КМКС
Позиция - Директор
емейл - v.dukova@itpg-varna.bg
Уеб страница - www.itpg-varna.bg
адрес - ул. "Студентска" 1, 9000 Varna
телефон: +359888005610

Деан Василев

Асоцииран член

Kомпания - ПГИ "Д-р Иван Богоров"
Позиция - Директор
Емейл - dean.vasilev@pgi-varna.com
Уеб страница - www.pgi-varna.com
адрес - Младост - 2, ул. "Иван Церов", 9027 Варна
телефон: +359888005610

Светослав Стаменов

Член

Компания - „ИТР Мениджмънт Консулт“ ООД
Позиция - Управител
e-mail - svetoslav.stamenov@itrm-consult.com
уеб сайт - https://itrm-consult.com/
адрес - Гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 67
телефон - +359887590177

Виктор Христов

Член

Компания - „Юникорн Системс“ ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - vc@unicard-uk.com
уеб сайт - www.unicorn-bg.eu
адрес - Гр. Варна, бул. Сливница 189
телефон - +359894639860

Инж. Димитър Иванов

Асоцииран член

Компания - Сдружение Български Бизнес Форуми
Позиция - Председател на УС
e-mail - vasilev@bbforums.bg
уеб сайт - www.bbforums.bg
адрес - Гр. Варна, бул. Христо Ботев 3, ет.3 
телефон - +359888255987

Кап. I р. проф. д-р Мирослав Цветков

Асоцииран член

Компания - Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
Позиция - Началник Научна секция
e-mail - m.tsvetkov@naval-acad.bg
уеб сайт - www.naval-acad.bg
адрес - Гр. Варна, ул. Христо Друмев 72
телефон - +35952552240

Мирослав Павлов

Член

Компания - „Перфомалис“ ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - miro@perfomalis.com
уеб сайт - www.perfomalis.com
адрес - ул. "Никола Вапцаров" 5, ет.3, Варна
телефон - +359988814641

Галин Димитров

Асоцииран член

Компания - Фондация „Източен Акселератор“
Позиция - Председател
e-mail - galinpd@gmail.com
уеб сайт - https://eastaccelerator.com
адрес - ул. "Охрид" 2, Район Одесос, Варна
телефон - +359888922262

Антон Симеонов

Асоцииран член

Компания - НПО „Български експерти за регионално развитие“
Позиция - Председател
e-mail - berr.varna@gmail.com
уеб сайт - https://berr.bg
адрес - ул. "Охрид" 2, Район Одесос, Варна
телефон - +359877303077

Николай Петканов

Асоцииран член

Компания - Фондация „Смарт Варна“
Позиция - Председател
e-mail - reinbg@gmail.com
уеб сайт - https://smartvarna.org
адрес - ул. "Охрид" 2, Район Одесос, Варна
телефон - +359885569693