Web::CrewController

ЧЛЕНОВЕ НА КЛЪСТЪРА

Тодор Добрев

Член на Управителния съвет

Компания - ТЕМПУС 2000 ООД
Позиция - Управител
e-mail - tdobrev@tempus2000.com
уеб сайт - www.tempus2000.com
адрес - Варна 9000,  ул. Еделвайс 24
телефон +359 52 660 990
факс +359 52 660 984

Ивелин Иванов

Член

Компания - "Уолоу Интернешънъл" ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - ivelin.ivanov@wollow-soft.com
уеб сайт - https://wollow-soft.com
адрес: Варна, бул. ген. Колев 54, офис 19
телефон: +359 893 621 112

Емил Цанков

Председател на Управителния съвет

Компания - Шопметрикс Европа ООД
Позиция - Управител
e-mail - etsankov@shopmetrics.com
уеб сайт - www.shopmetrics.com
адрес - ул Александър Дякович 45 В
телефон  +359 899 460 821

Дилян Попов

Член

Компания - ALTSCALE България ЕООД
Позиция - Управител
e-mail - Dilian.Popov@AltScale.com
уеб сайт - www.AltScale.com
адрес - Варна 9000, бул. Мария Луиза 37
телефон - +359 700 33 910
факс +359 888 205 700

доц. д-р Ралица Жекова

Член

Kомпания - РАПИВ
Позиция - Управител
Емейл - zhekova@rapiv.org
Уеб страница - https://www.rapiv.org/
Адрес - ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, Варна
Тел: +359882809178

Радостин Петров

Член на Управителния съвет

Kомпания - ЗАРИБА  EООД
Позиция - Управител
Емейл - r.petrov@zariba.com
Уеб страница - www.zariba.com
Адрес - ул."Хан Омуртаг" 22, гр. Варна, България
Тел +359 52 603 468

Свилен Борисов

Член

Компания - Експерт - М ООД
Позиция - Управител
e-mail - svilen.borisov@expert-m.net
уеб сайт - http://www.expert-m.net
адрес - ул. Ангел Кънчев 11
телефон: +359 52 637125, +359 52 979510

доц. д-р Галина Момчева

Член

Компания: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 
Позиция: Ръководител на катедра “Информатика”
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg 
уеб сайт: https://www.vfu.bg
адрес: Варна, к.к. Чайка, ул "Янко Славчев" 84 
телефон: +35952355106

Милка Рачева

Член

Компания: Адастра България ЕООД
Позиция: ИТ Бизнес Консултант
e-mail: Milka.Racheva@adastragrp.com
уеб сайт: https://adastrabg.com
адрес: Ул. Генерал Колев 113, 9002, Варна
телефон: +359882404704

Антон Андонов

Член

Компания - Квантерал ООД
Позиция - Управител
e-mail - andonov@quanterall.com
уеб сайт - https://quanterall.com/
адрес: ул. „Русе“ 15, 9000 Варна Център
телефон: +359 887 307 616