Web::AimsController

ЦЕЛИ

- Да подпомага развитието на компютърната техника и технологии, комуникациите, консултантската дейност и поддръжка, интегрирането и обучението, да развива и води учебни програми.


- Да подпомага членовете си при разпространението на техническа информация, да подпомага развитието на маркетинговата им дейност.


- Да осигури форум за дискусии върху технически и бизнес въпроси, да подпомогне партньорството между членовете, както и комуникацията с други бизнес среди.


- Да организира събрания, семинари, конференции, курсове за обучение.


- Да подпомага партньорството между членовете и.


- Да привлича и интегрира университетите за постигане целите на сдружението.


- Да защитава интересите на регионалните фирми при държавни и обществени поръчки.


- Да увеличава интереса на подрастващите към информационните технологии.


- Да участва в национални и международни организации и сдружения със сходни цели.


- Да превърне Варна в един от основните центрове на развитие на информационните и комуникационни технологии с национално и интернационално значение и мащаб.


- Да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се привлекат сериозни фирми, които да изградят структури и да инвестират в региона.