Web::AboutController

ЗА НАС

ИКТ Клъстер - Варна

УСТАВ ИКТ Клъстер - Варна

ИЗТЕГЛИ

Заявление за членство

ИЗТЕГЛИ

ИКТ Клъстер - Варна е сдружение с нестопанска цел, обединение на фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ във Варненски регион, и няколко фирми от поддържащи отрасли, чиято обща цел е ИКТ Клъстер- Варна да се превърне в регионален лидер в развитието на икономическата конкурентоспособност и център за обмяна на „ноу-хау”.


След едногодишна подготовка и следвайки своята тригодишна стратегия, сдружение ИКТ Клъстер- Варна бе официално учредено през август 2008 г. като отворена и достъпна среда за креативни и иновативни компании и партньори в областта на използването и поддръжката на информационни и телекомуникационни технологии във Варненски регион. Основната цел на сдружението е да обединява общите и специализирани знания и „ноу-хау” в областта на ИКТ.


ИКТ Клъстер- Варна разграничава 4 стратегически насоки заложени в стратегията на сдружението, които ръководят инициативите реализирани на регионално ниво:


- Да обединява знанията и компетенциите в областта на ИКТ посредством по-добро сътрудничество между компаниите и университетите, осигуряващи по-нататъшно обучение и професионално развитие на специалистите по ИКТ.


- Да осигурява обмен на най-добри практики и тенденции за развитието на ИТ във всички търговски и социални сфери, като по този начин осигурява по-добра и надеждна пазарна среда за ИКТ компаниите.


- Да подкрепя усилията на всички членове, фирми и поддържащи отрасли в сътрудничеството, което оказват на научното общество чрез проактивно участие в регионалното развитие на ИКТ политиките.


- Да създаде обща позиция и сътрудничество на варненския ИКТ клъстер като обединение на иновативни, креативни и проактивни ИКТ компании и партньори от поддържащи отрасли, с обща идея и мисия за създаване по-надеждна и по-устойчива пазарна позиция.

В официалния сайт на BASSCOM можете да намерите подробна информация за софтуерната и ИТ индустрията в България. Разгледайте подробните доклади от тук.