Управителен съвет

доц. д-р Галина Момчева
Председател на Управителния съвет

Доц. д-р Галина Момчева е преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" от 2005 г. 

Тя е ръководител на катедра "Информатика" (2013-2015), а след структурни реформи в университета през 2015 г. е вече ръководител на катедра "Информатика и икономика". Тя е съсобственик и съуправител на фирма "Иновации и консултиране" ООД (2013).

След 20 годишен сериозен опит в областта на програмирането и структурите от данни и алгоритми, включващ и подготовка на национални отбори по програмиране, днес тя е научен ръководител на разработки на млади изследователи от региона в областта на Биоинформатиката и Компютърното зрение. Текущите й научни интереси са в областите: извличане на знания, семантични данни, визуализации на данни и UI/UX.

Инициатор и организатор на изяви за студенти и ученици в областта на ИТ и компютърни науки, сред които националното състезание по извличане на данни - QUERYADA, тя е създател и ръководител на множество нови магистърски програми във ВСУ, сред които "Data Science" (2016), "Software Engineering and Management" (2016) и "Computer Games and Animation" (2014).

д-р Момчева е член на ACM (от 2006), член на Съюза на математиците в България (СМБ) и дългогодишен член на ръководството на СМБ- секция Варна (1995-2015), Член на работна група  за Образование към БАСКОМ и Председател на ИКТ Клъстер - Варна от януари 2016 г.

Галина Момчева е носител на наградата на фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на таланти в областта на информатиката и два пъти носител на награда "Варна".

Вижте още в профила в LinkedIn

Галин Желязков
Член на управителния съвет

Галин е истински сериен технически предприемач със страст за разработване на нови начинания, изграждане на структура и вътрешни оперативни процеси и използване на професионално управление в етапите на растеж и зрялост на бизнеса.

Тодор Добрев
Член на управителния съвет

Тодор Добрев е основате и изпълнителен директор на ТЕМПУС 200 ООД. Създадената през 1999 г. компания се занимава с ИТ решения за управление на печатни услуги, цифровизация, сигурност и управление на информация. 

Тодор Добрев завършва магистратура по "Информатика" през 1997 г. През 1998 г. изпълнява военната си служба в българската жандармерия. През 1999 г. създава ТЕМПУС 2000 като ИТ компания. През 2007 г. става съосновател на ИКТ клъстер - Варна. 

През годините ръководи проекти за интегриране на ИТ решения в търговския корпорации, университети, общини и министерства.

Вижте още в профила в LinkedIn