Събития

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 27.07.2017 г.
сряда, юли 19, 2017

ИКТ Клъстер – Варна

ОБЩО СЪБРАНИЕ
27.07.2017 г. от 15 ч, х-л Одесос

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет на УС на ИКТ Клъстер – Варна за 2016 г
 2. Приемане на бюджета за 2017 г
 3. Текущи:
   
 • Проект „Отворени данни за умни градове“
  (проект на ИКТ Клъстер – Варна, одобрен за финансиране по Варна младежка столица 2017)
 • Каталог на ИКТ Клъстер – Варна 2017
 • Информация за нови инициативи в региона и страната
 • „Професия програмист“ – национален тригодишен проект на МОН и БАСКОМ за ученици
 • Възможности за фирми от бизнес форуми на мрежата ELANA
  (Галина Момчева, Дилян Попов, Галин Желязков)
 • Представяне на дейността на раб. група  в състав: Галина Момчева, Ралица Жекова, Дилян Попов, Галин Желязков
 • Бизнес конференция на ИКТ Клъстер – Варна (април 2017)


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯ

Проект за решене по т.1.
Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за 2016 г

Проект за решене по т.2.
Общото събрание приема Бюджета на Сдружението за 2017 г

ПОДКРЕПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ ИНДУСТРИЯТА
петък, февруари 3, 2017

16.02.2017 г. 11:00 ч
Зала Варна на Община Варна


Предварителна програма:

1. Представяне на приоритетите на Варна - г-н Пейчо Пейчев - заместник-кмет Община Варна

2. Представяне на дейността на ИКТ Клъстер - Варна - доц. д-р Галина Момчева - председател на ИКТ Клъстер - Варна

3. Дискусия:
- Перспективи в сектора;
- Кадри - подготовка, търсене/предлагане
- Сътрудничество между браншовите организации
- Съвместни научни проекти в полза на бизнеса

Участието в срещата е с покани от организаторите!

Международна бизнес конференция "Наука и бизнес за интелигентно бъдеще"
понеделник, май 9, 2016
ИКТ бизнес конференция
вторник, март 29, 2016