Събития

Отворени данни за умни градове - Варна
понеделник, декември 3, 2018

През 2017 г., ИКТ Клъстер Варна участва в INNOWAVE VARNA с проекта си "Отворени данни за умни градове", в рамките на който бе създадена първата отворена база данни за гр. Варна.

API и интерактивната карта, можете да видите от тук:

 

Федерация на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България
четвъртък, юли 12, 2018

ict clusters in bulgaria

Шест клъстера от сектора на информационните и комуникационни технологии подписаха Харта и учредиха Федерация, в която обединяват усилия за развитие на иновациите, дигиталните технологии и българския бизнес. Първата стъпка на Федерацията е да окаже експертна подкрепа на законодателната инициатива за осигуряването на квалифицирани специалисти за българския ИКТ сектор.

С амбиция да работи за решаването на предизвикателствата пред успешното развитие на ИКТ в България, на 23 февруари 2018 г. в София шест от ИКТ Клъстерите в България учредиха обединяваща сектора Федерация на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България.

Учредителите на Федерацията са едни от най-активните организации в сектора: Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии, Български клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер – Варна, ИКТ Клъстер – Пловдив, ИКТ Клъстер – Бургас и Български Технологичен Клъстер CODIA.

Учредителите са обединени от своята кауза, че прилагането на дигиталните технологии и  насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо развитие на страната.

Първата инициатива на Федерацията е да подкрепи усилията на ИКТ бизнеса за въвеждане на работеща правителствена програма за привличане на квалифицирани специалисти от други държави (т. нар. „Сини карти“). В изпратено становище до министър-председателя Бойко Борисов, Федерацията представи своята позиция в подкрепа на бързото решаване на проблема с липсата на достатъчен човешки ресурс за работа с иновативните и върхови технологии в България.

Федерацията ще развива и прилага клъстерния подход, за да може да бъде създадена благоприятна бизнес среда за развитието на малките и средни предприятия в България. Според Хартата само чрез ползотворното сътрудничество между организациите в сектора е възможно успешно развитие на българския и европейски цифров пазар.

Федерацията ще:
- работи за ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на Индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж,
- насърчава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии,
- подпомага образователната система в България чрез внедряването на съвременни процеси, технологии и програми, с цел придобиване на адекватни познания и умения,
- ще работи конструктивно с държавните институции и администрацията с цел адекватно създаване на политики, проекти, програми подпомагащи дигиталното развитие, образованието, и развитие на клъстерите в България.

За първи съпредседатели на Федерацията с едногодишен мандат се избират Председателите на Фондация ИКТ Клъстер – Петър Статев, и на ИКТ Клъстер Бургас – Петко Георгиев, като управлението ще се осъществява на ротационен принцип.

Бизнес каталог на ICT Cluster - Varna
неделя, декември 3, 2017

Първо издание на бизнес каталога на
ИКТ Клъстер - Варна
можете да изтеглите от тук!
 

Проект "Отворени данни за умни градове"
неделя, октомври 22, 2017

Проект на ИКТ Клъстер - Варна
"Отворени данни за умни градове"

с партньор ВСУ "Черноризец Храбър" 
(Катедра "Информатика и икономика")


В рамките на проекта са реализирани:
- Отворена база данни с информация за недвижимите културни ценности;
- Създадена е интерактивна карта на описаните обекти;
- Реализиран е семинар за отворени данни;
- Проведено е състезание по извличане на данни - QUERYADA;
- Създадено предложение за ревитализация на градски фасади и градински пространства.


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на община Варна - програма "Варна - Европейска младежка столица 2017". 

ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА УМНИ ГРАДОВЕ
неделя, септември 17, 2017

ПРОЕКТ ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА УМНИ ГРАДОВЕ
СЕМИНАРНИ ОТКРИТИ ДАННИ
19.09.2017 хотел "Черно Море", Варна


На 19 септември ще се проведе семинар на тема "ОТВОРЕНИ ДАННИ", организиран от ИКТ Клъстер - Варна и ВСУ "Черноризец Храбър".

Основната цел на проекта е да се повиши културата по отношение на използването на отворени данни, което ще допринесе за активното поведение в градската среда сред:
- служители в общините и кметствата в града и региона;
- работещите и обучаващите се в града и региона;

За да се даде възможност на всички желаещи да присъстват, семинарът ще се проведе в две части - сутрешна от 9:30 до 12:45 часа и следобедна от 13:30 до 17:00 часа.

!!! Участието за всички е безплатно, но трябва да имате предварително запазени места в залата. Безплатна резервация можете да направите ТУК

Проведена среща за "Развитие на IT индустрията"
четвъртък, август 31, 2017

През февруари 2017 г., повече от 25 експерти от различни бизнес сфери имаха среща с представители на община Варна и ИКТ клъстер - Варна. Основни аспекти на провелата се среща бяха ИТ индустрията и възможностите за развитие и подобряване на бизнес средата в града и региона.