Документи

Устойчивост на проекта "Отворени данни за умни градове"
12/22/2017 5:16:07 PM
Свали
Глобален индекс на иновациите 2017, източник: www.globalinnovationindex.org
8/19/2017 11:53:07 AM
Свали
Формуляр за представяне на фирма за ICT Cluster Varna
7/19/2017 12:02:58 AM
Свали
Попълване на формуляр за участие в каталога на ИТ бизнеса във Варна
7/18/2017 11:57:49 PM
Свали
Заявление за членство в ICT Cluster Varna
7/18/2017 11:54:36 PM
Свали
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЕЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ИKТ КЛЪСТЕР-ВАРНА”
5/9/2016 2:17:30 PM
Свали