Членове на клъстъра

доц. д-р Галина Момчева
Председател на Управителния съвет

Ръководител Катедра "Информатика и икономика"
Kомпания - Варненски свободен университет 
"Черноризец Храбър"
Емейл - galina.momcheva@vfu.bg
Уеб страница - www.vfu.bg; www.vfu.bg/cs
Адрес - к.к. Чайка, ул. „Янко Славчев“,
Варна 9007, България
Тел - +359 888 793785

Тодор Добрев
Член на Управителния съвет

Компания - ТЕМПУС 2000 ООД
Позиция - Мениджър
e-mail - info@tempus2000.com
уеб сайт - www.tempus2000.com
адрес - България Варна 9002 7 13 V, ул. Ген. Гурко
телефон - +359 52 660 990
факс - +359 52 660 984

Ивелин Иванов
Член

Компания - Wollow Soft
Позиция - Мениджър
e-mail - office@wollow-soft.com
уеб сайт - https://wollow-soft.com
адрес: България Варна, бул. ген. Колев 54, етаж 5
телефон: +359 893 621 112
факс: +359 52 601 423

Цветомир Несторов
Член

Компания - МИКРОАКАУНТ ООД,
Позиция - Мениджър
e-mail - office@microaccount.net
уеб сайт - www.microaccount.net
адрес - Варна 9000, кв. Победа, ул. Юлиус Фучик №2
телефон - +359 52 601518
факс - +359 52 601518

Емил Цанков
Член

Компания - Шопметрикс Европа ООД
Позиция - Управител
e-mail - etzankov@shopmetrics.com
уеб сайт - www.shopmetrics.com
адрес - ул Александър Дякович 45 В
телефон - +359 899 460 821

Иван Дочевски
Член

Компания - ТРИАДА СОФТ ООД
Позиция - Мениджър
e-mail - office@triada.bg
уеб сайт - www.triada-soft.bg
адрес - България Варна 9002 21, бул. Цар Освободител
телефон - +359 52 681221
факс - +359 52 681227

Венцеслав Милтиядов
Член

Компания: Иновационни Технологии България ООД
Позиция - Управител
e-mail: office@itbulgaria.eu
уеб сайт: www.itbulgaria.eu
адрес: България Варна 9002, ул. Македония 151
телефон: +359 (0) 877 000 631

Галин Желязков
Член на Управителния съвет

Компания: Автокино ЕООД
Позиция - Управител
e-mail: galin@avtokino.bg
уеб сайт: http://avtokino.bg
адрес: Варна, жк. Възраждане, бл.31. ап.65
телефон: +359 887 807 236

Дилян Попов
Член

Компания - ALTSCALE България ЕООД
Позиция - Мениджър
e-mail - Dilian.Popov@AltScale.com
уеб сайт - www.AltScale.com
адрес - Варна 9000, бул. Мария Луиза 37
телефон - +359 700 33 910
факс - +359 888 205 700

Явор Деков
Член

Kомпания - Биг Мейдж ЕООД
Позиция - Управител
Емейл - yavor@bigmage.com
Уеб страница - www.bigmage.com
Адрес - Улица Фантазия 33, Варна 9000, България
Тел - +359 878 835 071

Радостин Петров
Член

Kомпания - ЗАРИБА ООД
Позиция - Собственик
Емейл - r.petrov@zariba.com; office@zariba.com
Уеб страница - www.zariba.com
Адрес - ул.Шипка 18, Варна 9000, България
Тел - +359 52 603 468

Свилен Борисов
Член

Компания - Експерт - М ООД
Позиция - Управител
e-mail - svilen.borisov@expert-m.net
уеб сайт - http://www.expert-m.net
адрес - ул. Ангел Кънчев 11
телефон: +359 52 637125, +359 52 979510